QA: State Server och replikering

Fråga: Vi funderar på att använda State Server för sessionshantering i vår webbfarm, kan vi replikera data på något vis så vi inte får en "single-point-of-failure"?

Svar: Ja, man kan göra detta genom att använda SQL Server i ett kluster som lagringsmedia för sessionsinformationen. Tyvärr fungerar det inte för state server som kör "out-of-process" men "in-memory".

Det man bör tänka på när man inte kör "in-process" är att sätta "enableSessionState" till "false" på de sidor som inte använder sessionsdata för att få upp prestanda.