Är du IT-arkitekt? Kom på detta möte!

Som jag bloggat om tidigare så har IASA startat upp en svensk underavdelning. IASA är ett förbund för IT-arkitekter som är världsomspännande och som just nu ska ha sitt första uppstartsmöte.

Jobbar du med IT-arkitektur så tycker jag att du ska delta på detta möte och själv påverka inriktningen för den svenska sektionen. Läs mer på:

http://www.iasa.se/