Testa SQL Server 2005

Nu har du möjligheten att testa SQL Server 2005 utan att installera servern på din dator. Följ länken nedan så kan även du laborera med CLR-typer och XML inom några minuter.

http://msdn.demoservers.com/login.aspx?group=sql2005