Vinn en Xbox 360 med nya Kinect eller andra priser!

Ta tillfället och ge ert företag en första julklapp och med chansen till ytterligare en i vår MPR-tävling!

I och med förändringen av vårt partnerprogram som skedde den 29 oktober så förändrades också kraven för att uppnå Silver och Guld-status. För produktbolag så är ett av kriterierna att man har registrerat sin applikation/system i portalen Microsoft Platform Ready (http://www.microsoftplatformready.com) och använt sig av det självtestverktyg som finns tillgängligt på densamma.

En skillnad mot tidigare är att testen av er applikation nu görs helt av er själva och utan kostnad oavsett vilken av våra (Microsoft) tekniker/produkter ni väljer att testa mot för att uppnå Silver-status (tidigare Certified) i partnerprogrammet. Detta är också första steget mot att uppnå Gold Partner-status.

Den första julklappen ger ni er själva i form av att ni testar er applikation och därmed redan gjort klart ett delsteg i processen för förnyelse/inträde i partnerprogrammet.

Den andra julklappen har ni chansen att vinna baserat på er totalpoäng under tävlingsperioden som er applikation erhåller. Totalpoängen beror dels av hur tidigt i tävlingsperioden man gör testerna men även antalet tester. Detta innebär att det absolut inte är för sent att ge sig in i tävlingen även mot slutet av tävlingsperioden då fler gjorda tester snabbt ger hög totalpoäng.

image

Priser i tävlingen består dels av två priser som baseras på högst totalpoäng vilket är huvudpriset och spurtpriset, dock med olika avstämningsdatum. Parallellt med detta så finns det 10 snabbhetspriser indelade i grupper baserade på hur många tester man gjort. En applikation kan endast vara med i en grupp när det gäller snabbhetspriset och det blir i den grupp som innehåller det maximala antalet tester man klarat av. Dvs, har man passerat 3 tester så jämförs man med alla andra som klarat av 3 tester och där är de applikationer som snabbast från tävlingstart uppnått tre passerade tester vinnare. Motsvarande gäller för alla andra grupper.

När det gäller poängen så räknas den fram som fakulteten av antalet passerade applikationstester multiplicerat med summan av antalet dagar innan den 15 december 2010 som testerna godkänts och registrerats i portalen.

#test! * (#dgr test1 + #dgr test 2 osv) = totalsumma

Exempel

1 test registrerad den 14:e december 2010 ger

1! * 1 = 1 * 1 = 1 poäng

2 test registrerade den 5:e december 2010 ger

2! * (10+10) = (2*1) * 20 = 40

3 test registrerade 1 december, 5 december och 14 december 2010 ger

3! * (14 + 10 + 1) = (3*2*1) * 25 = 6 * 25 = 150 poäng

Baserat på exemplen ovan ser man att många tester så snart in i tävlingen som möjligt ger hög totalpoäng vilket ökar chansen till vinst!

Bra att veta:

· Använder man SQL Server som databasserver så är det ofta väldigt enkelt att migrera databasen till SQL Azure.

· Använder man Windows Server i sin applikation så är det ofta väldigt enkelt att flytta applikationen till Windows Azure.

Har du frågor, kontakta mig på andre.henriksson@microsoft.com

MPN - Tävlingsvillkor.pdf