Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals CTP 5

Till dagens tre version av Visual Studio Team System (arkitekt, utvecklare och testare) så kommer det nu alltså en som är skräddarsydd för databasutvecklaren.

Som vanligt så känner jag mig som alla roller lite beroende på dagshumöret och det gäller även för denna version.

Det är ju inte få gånger man suttit och kodat och velat ha funktionalitet som versionhantering, enhetstestning och re-factoring i databasen för att nämna några.

Och nu får vi det snart i skarp form dessutom... bara att testa genom att ta ner senaste beta-versionen...

Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals CTP 5 - Beta