Visual Studio 2008 and .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Beta

OK, jag erkänner, även om jag jobbar på Microsoft och har tillgång till det mesta i kodväg så ska jag ärligt säga att jag hade inte koll på att vi gjorde så här mycket nytt i SP1 till VS 2008 och .NET FX 3.5... :-)

Jag tänker inte på något vis försöka att rabbla upp allt nytt utan ber dig istället titta på Scott Guthries bloggpostning om detta på:

Scott Guthrie

Några saker dock som jag vet att många väntar på:

  • WPF & Prestanda
  • ADO.NET Entity Framework uppdatering
  • ADO.NET Data Services
  • ASP.NET Routing Engine (URL rewriter)

Bara att ladda ner och leka...

Download VS2008 & .NET 3.5 Beta