VSTO och Office 2007-versioner

För dig som utvecklat med VSTO för Office 2003 så känner du säkert till begränsingen kring att det endast var de separata versionerna eller Office 2003 Professional som de utvecklade projekten fungerade i. Detta medförde att hade klientmaskinen Office 2003 Standard installerad så gick det inte att använda lösningar byggda med VSTO.

Anledningen till detta var att Standard-versionen av Office 2003 inte hade stöd för XML eller SmartDoc som krävdes.

Med 2007 Office System är denna begränsning borta. En VSTO-lösning skapad för version 2007 fungerar i alla versioner dvs separat, Standard, Professional osv.