Webcasts om Visual Studio 2005 Team System

För dig som är intresserad av Visual Studio 2005 Team System så kan det vara läge att boka in några datum i kalendern för att se på kommande webcasts om produkten enligt följande:

Change Management With Team System

Business Reporting With Team System

Project Management With Team System

Team System Overview Live Meeting

MSDN Webcast: Accessing Visual Studio 2005 Team System Using the Teamprise Plug-In for Eclipse (Level 200)

MSDN Webcast: Best of Launch: Visual Studio 2005 Team System (Level 200)

MSDN Webcast: Load and Web Testing with Microsoft Visual Studio 2005 Team System (Level 200)

MSDN Architecture Webcast: Migrating to Microsoft Visual Studio 2005 Team System (Level 200)

MSDN Architecture Webcast: Shipping on Time and Under Budget with Visual Studio Team System (Level 200)