Windows Vista Sidebar Gadgets på 30 minuter #1

För att se alla postningar om Windows Sidebar Gadgets så klickar du här.

Översikt

En väldigt vanlig fråga just nu från många av de ISV:er jag träffar är vad Windows Vista SideBar Gadgets är och följdfrågan är ofta hur svårt det är att skapa dem.

Detta är två högst relevanta frågor och jag tänkte jag skulle försöka besvara dem i en mängd olika bloggpostningar som förhoppningsvis kommer att landa på max 30 minuter i total lästid.

Kort kan man säga att det finns två typer av Gadgets, Windows Vista Sidebar Gadgets och Windows Live Gadgets, det finns många likheter men också olikheter mellan dessa. Just kopplingen mellan dessa tänker jag återkomma till senare och nu för ett tag framöver fokusera enbart på Windows Vista Sidebar Gadgets.

Vad är en Windows Vista Sidebar Gadget?

I Windows Vista så finns det en delprodukt/delkomponent som kallas för Sidebar vilket är en ”runtime” för små miniapplikationer som kallas Gadgets. Sidebar:en är den area som sträcker sig jäms med hela den högra sidan av skrivbordet i bilden nedan. Gadgets är till för att visa någon typ av information eller för att agera som ett enkelt litet verktyg som löser ett vanligt problem.

Information i en Gadget kan vara viktig KPI-information inom ett företag eller vädret på en viss plats. ”Verktygsmässigt” kan det exempelvis vara att starta en ”Remote desktop”-session eller mata in adressen till en plats för att få upp en karta från ”hitta.se” som visar den geografiska positionen.

Just de värdemässiga bitarna av en Gadget lämnar vi för stunden och fokuserar på den enkla biten som är den tekniska.

Rent tekniskt är en Gadget en HTML-sida med eventuellt lite JavaScript eller VBscript i sig. Vill man utöka funktionaliteten så kan man använda inbyggda API:er i Sidebar som kommunicerar med operativsystemet eller andra tjänster alternativt så bakar man in en ActiveX-kontroll. En styrka med Gadgets är att de också kan kopplas loss från Sidebar:en och läggas ut på skrivbordet och i det läget kan ändra både storlek och utseende.

En Gadget förpackas antingen som en komprimerad fil i ZIP-formatet eller som en kabinettfil (CAB) som då kan signeras med ett certifikat för att säkerställa ursprunget.

I kommande postningar så kommer jag att gå djupare in på alla olika delar.