WPF/E SDK - Decemberuppdatering

För WPF/E så har SDK:n blivit uppdaterad med förbättrad dokumentation och QuickStart samt fått några fixar för VS2005 SP1.

Ladda ner på:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2B01EC7E-C3B8-47CC-B12A-67C30191C3AA&displaylang=en