.NET 2.0 ve TreeView kullanımı sırasında text'in kırpılması.

.NET 2.0 ile bir windows forms uygulaması geliştirirken TreeView kontrolünü kullanmak isteyebilirsiniz. Treeview kontrolündeki bir problem nedeniyle, eğer bu kontrol için bir node yaratır ve bu node’un font özelliğini bold yaparsanız, bu node’a yazılan text’in kırpıldığını görebilirsiniz.

Bu problemi ortadan kaldırmak için bold yaptığınız text’in sonuna, bold yapma işleminden sonra boş string ekleyebilirsiniz. Örneğin:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{
treeView1.Nodes[0].NodeFont = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
treeView1.Nodes[0].Text += string.Empty;
}

Geçerli olduğu platformlar:

.NET 2.0

-- AMB