Komunikat Microsoft SharePoint “Typ zawartości jest zapieczętowany”

Podczas edytowania niektórych typów zawartości użytkownik może zobaczyć komunikat jak na poniższym rysunku. Przykładowa treść komunikatu to “Typ zawartości Folder dostępny pod adresem /ProjectBICenter/Raporty jest zapieczętowany”.

zapieczetowanytypzawartosci

Taka sytuacja ma miejsce, kiedy użytkownik próbuje edytować typ zawartości “System”. Systemowe typy zawartości nie mogą być edytowane, stąd powyższy komunikat.  Możliwa jest wyłączenie edycja tych typów zawartości które nie są systemowe