Project 2013 On-line Preview

Nowa wersja Project 2013 (http://www.microsoft.com/project/en-us/preview/default.aspx) dostępna jest w wersji standardowej (instalowanej na stacji roboczej) oraz w wersji online. Aby skorzystać z wersji testowej MS Project jako usługi online, wystarczy zarejestrować się na stronie https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignup15.aspx?OfferId=1C65A3D8-D915-4A94-836E-DC54326BA6E3&dl=PROJECTPACK_B_PILOT&pc=O365-Preview-2012&ali=1

W ramach wersji zapoznawczej Microsoft Project Online uzyskuje się następujące możliwości:

  • 25 licencji użytkownika
  • Wiodącą obsługa online zarządzania zbiorem projektów
  • Znanego klienta Microsoft Project
  • Przyznawanie priorytetów scenariuszom i ich optymalizacje
  • Wspólne podejmowanie decyzji
  • Zarządzanie żądaniami i zasobami
  • Prostą konfiguracje i wdrożenie