Seria szkoleń z licencjonowania produktów developerskich na Channel 9

Mam przyjemność poinformować wszystkich iż już od 2 tygodniu na stronach Channel 9 https://channel9.msdn.com/Series/Kurs-licencjonowania emitowane jest szkolenie dotyczące licencjonowania produktów deweloperskich, których moja skromna osoba jest autorem. Odcinków w sumie będzie 15 (+ szkolenie wprowadzające). Każdej audycji wideo towarzyszy również artykuł https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/hh881568.aspx. To pierwszy w Polsce tak obszerny cykl publikacji poświęcony licencjonowaniu narzędzi developerskich.

Poniżej spis tematów wszystkich odcinków:

 1. Przedstawienie produktów klienckich Visual Studio - w tym artykule omówione zostaną klienckie produkty Visual Studio, występujące bez subskrypcji MSDN. Zaprezentowane zostaną również sposoby ich nabywania,
 2. Przedstawienie produktów serwerowych Visual Studio - w tym artykule omówione zostaną klienckie produkty Visual Studio, występujące bez subskrypcji MSDN. Przedstawione zostaną także sposoby ich nabywania,
 3. Sposoby nabywania produktów Visual Studio - tym artykule omówione zostaną sposoby nabywania licencji na oprogramowanie w różnych programach licencyjnych (licencje FPP, umowy grupowe, subskrypcje MSDN). Wskazane zostaną również podstawowe różnice w każdym sposobnie nabywania, a także dostępność poszczególnych produktów deweloperskich w poszczególnych kanałach sprzedaży,
 4. Subskrypcje MSDN - w tym artykule przedstawione zostaną typy subskrypcji, zawartość poszczególnych subskrypcji (różnice pomiędzy nimi) oraz sposoby ich nabywania,
 5. Korzystanie z Visual Studio i MSDN - z tego filmu i artykułu dowiesz się o możliwościach wykorzystania Visual Studio oraz subskrypcji MSDN w procesie tworzeniu i testowania oprogramowania, a także poznasz uprawnienia licencyjne związane z wykorzystywaniem oprogramowania w celach demonstracyjnych,
 6. Ogólne możliwości licencyjne - z tego artykułu dowiesz się więcej na temat takich zagadnień, jak prawo do poprzedniej wersji, ilość dopuszczalnych instalacji w ramach jednej licencji, możliwość zmiany przypisania oprogramowania na innego programistę czy prawa związane z Microsoft Office, dostępnym w ramach subskrypcji MSDN,
 7. Licencjonowanie dostępu do produktów serwerowych - z tego artykułu dowiesz się więcej na temat licencjonowania serwera TFS oraz o dostępie do niego, z wykorzystaniem licencji CAL i External Connector. Zostaniesz również poinformowany z czym wiąże się multipleksing,
 8. Visual Studio - z tego artykułu dowiesz się, ze szczegółami, na temat licencjonowania Visual Studio,
 9. Team Explorer i Team Explorer Everywhere – w tym artykule zaprezentowane zostały szczegóły licencjonowania Team Explorer i Team Explorer,
 10. Licencjonowanie Team Foundation Server 2010 - z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób licencjonowany jest Team Foundation Server 2010,
 11. Visual Studio Team Foundation Server 2010 i Project Server Integration Feature Pack – z tego artykułu dowiesz się na temat licencjonowania Team Foundation Server 2010, w połączeniu z Project Server Integration Feature Pack,
 12. Licencjonowanie Lab Management - w tym artykule przedstawione zostały zasady licencjonowania oraz pozyskiwania rozwiązania Lab Management,
 13. Licencjonowanie Load Testing – w tym artykule omówione zostały zasady licencjonowania oraz pozyskiwania rozwiązania Load Testing,
 14. Team Explorer - z tego artykułu dowiesz się więcej na temat licencjonowania Team Explorer,
 15. SQL Server Developer Edition - z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób licencjonowany jest SQL Server Developer edition.

Zapraszam do oglądania i lektury