Zakończenie podstawowego wsparcia technicznego dla Project Server 2007

W dniu 9 października 2012 (a więc już za 3 dni) roku wygasa podstawowe wsparcie dla Project Server 2007. Wsparcie dodatkowe wygasa 10 października 2017. Oznacza to, że nie będzie możliwe skorzystanie z następujących możliwości:

  • Pomoc techniczna dla poprawek niedotyczących zabezpieczeń,
  • Bezpłatna pomoc techniczna dotycząca zgłaszanych problemów,
  • Naprawy gwarancyjne,
  • Żądania dotyczące funkcji i zmian projektu,

Z uwagi na wygaśnięcie podstawnego wsparcia, warto rozważyć przejście na nowszą wersję (2010, lub w krótce 2013).

Poniżej informacje o tym, co wchodzi w skład podstawowego i rozszerzonego wsparcia.

Udostępnione opcje wsparcia technicznego

Faza wsparcia podstawowego

Faza wsparcia dodatkowego

Płatna pomoc techniczna (za zgłoszony problem, za godziny i inne opcje)

X

X

Pomoc techniczna dotycząca aktualizacji zabezpieczeń

X

X

Pomoc techniczna dla poprawek niedotyczących zabezpieczeń

X

Wymaga zakupienia umowy dotyczącej wsparcia dodatkowego w ciągu 90 dni od zakończenia okresu wsparcia podstawowego.

Bezpłatna pomoc techniczna dotycząca zgłaszanych problemów

X

 

Naprawy gwarancyjne

X

 

Żądania dotyczące funkcji i zmian projektu

X

 

Informacje o produkcie dostępne w trybie online w Bazie wiedzy firmy Microsoft

X

X

Informacje o produkcie dostępne w witrynie pomocy technicznej (witryna Pomoc i obsługa techniczna) i umożliwiające znajdowanie odpowiedzi na pytania techniczne

X X

Źródło: http://support.microsoft.com/gp/lifepolicy

Szczegółowe informacje na http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&alpha=Project+Server+2007&Filter=FilterNO

PS. Dziękuję Czarkowi Aniśko, za przypomienie w tej sprawie.