Log Parser: Örnek komutlar

Daha önceki bir yazımda Log Parser isimli araçtan ve ne şekilde kullanılabileceğinden bahsetmiştim. Şimdi ise, işinize yarayacağına inandığım bazı örnekleri paylaşmak istiyorum. Aşağıda her komutun açıklamasını ve hemen altında da örnek bir sonucu bulabilirsiniz:

 • Sayfa bazlı olarak istatistiki bilgiler çekmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz (bunun bir benzerini daha önceki yazımda da paylaşmıştım ancak bu seferki daha detaylı bilgi sağlıyor). Sonuç olarak çıkan text dosyada her sayfa için ortalama ve maksimum yanıtlanma süresi, ortalama ve maksimum istek ve yanıt büyüklükleri bulunmaktadır. İdeal bir ortamda, herhangi bir sayfanın ortalama yanıtlanma süresinin bir saniyenin altında olmasını bekleriz - ancak elbette bunun istisnaları olabilir. Aşağıdaki görüntü, log parser'dan alınan sonucun Excel'e taşınmasıyla elde edilmiştir.
  • logparser "SELECT COUNT(*) As Hits, AVG(time-taken) AS AvgTimeTaken, MAX(time-taken) AS MaxTimeTaken, AVG(cs-bytes) AS AvgRecievedBytes, MAX(cs-bytes) AS MaxRecievedBytes, AVG(sc-bytes) AS AvgSentBytes, MAX(sc-bytes) AS MaxSentBytes, TO_LOWERCASE(cs-uri-stem) AS PageName, sc-status AS Status, sc-substatus AS SubStatus INTO istatistik.txt FROM *.log GROUP BY PageName, Status, SubStatus ORDER BY PageName" -i:IISW3C -o:W3C
   image

 

 • Aşağıdaki komutla istek sayılarının - tüm sayfalara ve tüm içeriğe gelen toplam isteklerin - zamana göre dağılım grafiğini çizdirebiliriz:
  • logparser "SELECT TO_LOCALTIME(QUANTIZE(TO_TIMESTAMP(date, time), 600)) AS ZamanDilimi, COUNT(*) AS IstekAdedi INTO IstekDagilimi.gif FROM *.log GROUP BY ZamanDilimi ORDER BY ZamanDilimi" -i:W3C -o:CHART -chartType:ColumnClustered -chartTitle:"İstek Dağılımı"
   IstekDagilimi

 

 • Ortalama istek sayısının ortalama yanıtlanma süresine etkisini aşağıdaki grafikte görebiliriz:
  • logparser "SELECT TO_LOCALTIME(QUANTIZE(TO_TIMESTAMP(date, time), 600)) AS ZamanDilimi, MUL(AVG(time-taken), 20) AS 20x_AvgTimeTaken, COUNT(*) AS Hits INTO AvgTimeGraph.gif FROM *.log GROUP BY ZamanDilimi ORDER BY ZamanDilimi" -i:W3C -o:CHART -chartType:line -chartTitle:"Ortalama yanıt süresi / Toplam istek sayısı" -e:10
   image

 

 • Dosya uzantılarına göre gelen isteklerin dağılım grafiğini aşağıdaki şekilde çıkarabiliriz:
  • logparser "SELECT TOP 10 CASE EXTRACT_EXTENSION(cs-uri-stem) WHEN '' THEN '/' ELSE EXTRACT_EXTENSION(cs-uri-stem) END AS Uzantı, COUNT(*) AS Adet INTO extensions.gif FROM *.log GROUP BY Uzantı ORDER BY Adet DESC" -i:W3C -o:chart  -chartType:PieExploded3D -chartTitle:"Dosya uzantısı dağılımı"
   extensions

CENK ISCAN