Kom igång med PHP på Windows Azure

På senare tid har vi på Microsoft introducerat ett antal initiativ för ökad interoperabilitet med PHP.  Det handlar bland annat om drivare för SQL Server, verktyg för att konsumera ADO.NET Data Services resurser och exekvering av PHP i Internet Information Services. Alla dessa är högst relevanta för PHP på Windows Azure men fungerar också lika bra på “vanliga” Windows. För utveckling ämnad Windows Azure har vi tillsammans med våra partners Soyatec och RealDolmen tagit fram två riktigt smaskiga bitar; Windows Azure SDK for PHP och Windows Azure Tools for Eclipse.

Windows Azure SDK for PHP

Windows Azure SDK for PHP är ett utvecklingspaket för Windows Azure och Windows Azure StorageBlobs, Tables och Queues. Funktioner är bland andra;

  • Klasser för CRUD operationer på Blobs, Tables och Queues
  • Hjälpklasser för HTTP-transport, felhantering, REST och säkerhet
  • Instrumentering och loggning
  • Hantering av PHP sessioner i Tables.

Windows Azure Tools for Eclipse

Windows Azure Tools for Eclipse är ett tillägg till Eclipse vilket ger bra verktygsstöd för utveckling av PHP applikationer för Windows Azure. Funktionerna är bland andra;

  • Projektmallar och migrering av projekt
  • Hantering av Windows Azure specifika begrepp som Roller och Tjänstedefinitioner
  • Storage Explorer – Hantera dina Windows Azure Storage konton (inkl innehåll)
  • Windows Azure project deployment – paketering av ditt projekt och publicering till portal eller Windows Azure Development Fabric

Windows Azure Tools for Eclipse inkluderar även Windows Azure SDK for PHP, vilket gör att du endast behöver installera ett paket och är därmed snabbt igång.

Windows Azure Tools for Eclipse

(Klicka för större bild)

Om du är en PHP utvecklare som använder andra verktyg än Eclipse för att skriva din kod, (kanske Vim , Emacs eller Notepad) så är du inte portad från Windows Azure för det. Du kommer dock troligen få ägna lite mer tid åt att paketera och hantera dina Windows Azure projekt med CSPack, CSRun, DSInit och hålla tungan rätt i munnen än om du använder Windows Azure Tools for Eclipse.

Avslutningsvis