.NET Service Bus och Managed Services Engine är bästa vänner

Många håller nog med mig om att .NET Service Bus är en av de ballaste tjänsterna som Azure Services Platform erbjuder. I praktiken är det ett DMZ i molnet som erbjuder sina användare mycket kraftfulla kommunikationsmönster. Mer generell information om .NET Service Bus finner du här.

Ett konkret problem som har dykt upp i samband med exponering av tjänster via .NET Service Bus är att den fysiska tjänsten behöver aktiveras för att registrera sig med Service Bus:en. Vilket direkt diskvalificerar WAS/IIS som host i dessa fall. Detta eftersom WAS:en aktiverar tjänsten först när det kommer en förfrågan till den aktuella tjänsten. Moment 22.

Det finns en lösning på problemet, vilken också medför sig ytterligare fördelar i dessa sammanhang, vår lilla darling: Managed Services Engine (MSE).

MSE:n möjliggör exponering av dina WAS hostade tjänster genom sin virtualiseringsteknik och egna runtime miljö. Det handlar i korta drag om att definiera .NET Service Bus som en sk MSE Runtime Server och sedan associera dina befintliga endpoints och operations med denna Server.

MSE Codeplex siten finns ett dokument med walkthroughs för olika MSE och .NET Service Bus scenarios.

image

Bilden visar Endpoint konfigurerad i MSE med NetTcpRelayBinding och Policy (Behavior) för SB autentisering.

-c