WCF, Data Services och RIA Services – Vi reder ut begreppen

SOAP Services, WebHttp Services, Data Services, Workflow Services och RIA Services är olika alternativ för att bygga tjänster med WCF.

När skall man använda vad? Varför bytte ADO.NET Data Services och .NET RIA Services namn till WCF Data Services respektive WCF RIA Services?

Produktgruppen reder ut begreppen här.

WCF diagram