4 sätt att skapa Many to Many förhållande i Microsoft CRM

Att skapa Many-to-Many förhållanden i Microsoft CRM är enkelt och kan vara nyttigt i flera sammanhang.

Ett bra exempel är när du vill kunna göra utdrag på vilka typer av produkter en kund har köpt av dig för att sen kunna göra riktade kampanjer mot just den gruppen av kunder.

På följande blogpost hittar du fyra olika exempel på hur du kan gå tillväga för att skapa Many-to-Many förhållanden

- David Orlander