Använder du köer i Microsoft CRM ?

Om inte är detta något du definitivt bör kika på. Med hjälp av köer kan du sortera och prioritera aktiveter och mail på ett enkelt sätt.

Inkommande hänvändelser sorteras med hjälp av workflow automatiskt in till rätt kö som sen bevakas av de personerna som är bästa lämpade för att svara på frågan.

Hänvändelser som legat för länge eskaleras till en eskaleringskö och ett antal olika notifieringar skickas iväg till den ansvarige,dess chef eller någon annan person som kan ta tag i ärrendet.

Genom användandet av köer och workflow kan arbetet strömlinjeformas och kunden får rätt behandling oavsett omständigheter.

Här kan du läsa mer om hur köer fungerar i Microsoft CRM

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email