Att integrera Biztalk mot Dynamics CRM 2011

För att ett CRM system skall kunna ge maximal nytta krävs det att du behöver integrera det mot företagets övriga system. Att bara se kundens kontaktinformation men inte vad han har köpt eller vilka supportärrenden som blivit loggade på grund av att det ligger i ERP systemet är ingen optimal situation.

Biztalk är Microsofts egen integrationsmotor och används av många kunder runt om i världen för att integrera Dynamics CRM med andra system. Eftersom Dynamics CRM 2011 är helt webservice baserat är det relativt enkelt att integrera Biztalk med Dynamics CRM.

På följande länk har du en beskrivning på hur du skapar records i Dynamics CRM 2011 från Biztalk eller hur du tar ut en lista över kunder från CRM databasen.

För er som är intresserad av mer komplex integration finns det även en uppföljningspost som kan vara intressant på denna länken

- David Orlander