Börja från början: Vad skall du använda CRM till?

Ok, du har köpt ett Microsoft CRM och vad nu?

Det finns hundratals av funktioner men hur använder du dem? Vad skall du göra med dem? Hur kan de var till nytta för dig?

För att få bästa möjliga effekt av ditt nya CRM system behöver du sätta dig ned och fundera över varför du har köpt systemet

Steg 1. Vilken eller vilka typer av uppgifter är det du/din avdelning har igentligen?

 • Försäljningen?
 • Genrera leads?
 • Bygga varumärke?
 • Service?

Steg 2. Använd den informationen till att begränsa ditt syfte med CRM systemet

 • Sälj mer produkter
 • Få upp kvaliteten på de leads du genererar
 • Effektivisera er reklam
 • Öka kundservicen

Steg 3. Bestäm nu hur du når dessa mål bästa sätt, tex:

 • Vill du sälja mer produkter? Förbättra dina säljares möjligheter till kors eller uppförsäljning
 • Vill du öka leads kvaliteteten? Fokusera på de rätta segmenten för din produkt
 • Vill du öka effektiviteten på din reklam? Välj de rätta kanalerna för bäst avkastning
 • Vill du förbättra kundservicen? Minska responstiden på dina supporthänvändelser

Steg 4. Välj vilka funktioner i Microsoft CRM som hjälper dig uppnå dina mål

 • Spåra vad kunderna har köpt av dig och vilka produkter som passar bra ihop
 • Bygg filter för att enkelt använda vid riktade kampanjer mot "rätt" kunder
 • Ta ut rapporter för att jämföra kampanjer mot varandra och få bästa möjliga ROI
 • Bygg upp bibliotek av kunskapsartiklar som skickas till kunderna

Med klart definerade mål är det tämligen enkelt att välja de rätta funktionerna ur Microsoft CRMs verktygsarsenal.

- David Orlander