CRM = Citizen Relationship Management

Den första tanken som dyker upp när man hör ordet CRM är ett system som är ämnat åt att hantera kunder med. Men om man inte har några kunder då?

En komun eller en statlig institution har medborgare som sina primära "kunder", kan man då använda systemet eller måste ett specialanpassat system införskaffas?

Kika på denna läckra demo av Microsoft CRM och hur den anpassats för att passa i situationer som just denna och avgör själv om det täcker era behov.

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email