Den tredje Acceleratorn - Enterprise Search

image Den tredje Acceleratorn vi kommer att släppa är Enterprise Search Accelerator. Den ser till att nyttja både Dynamics CRM, Business Data Connector samt Sharepoint och gör det möjligt att söka igenom flera entiteter samtidigt.

Dessutom är det möjligt att söka igenom flera olika andra datakällor samtidigt som du söker i Dynamics CRM.

Enterprise Search Acceleratorn är ett bra exempel på hur du kan använda Sharepoint som ett alternativt gränssnitt till Dynamics CRM i de fall där användarna inte använder det som följer med standard.

Läs mer om Enterprise Search Acceleratorn här

- David Orlander

 Abonnera på nyheter via RSS| Abonnera på nyheter via Email