Dynamics CRM demo tool

Förmodligen har du någon gång velat ändra namn eller utseende på navigationsmenyn i Dynamics CRM. Det är full möjligt att göra om du tar ut Sitemap filen och gör förändringar direkt i den. image

Det är dock inte helt intuitiv och gör du fel så kan det faktiskt sluta i att hela navigationsgränssnittet slutar att fungera.

Vi har byggt ett grafiskt verktyg för att ändra navigationsgränssnittet i Dynamics CRM som du kan använda och som du finner på vår downloadsida

- David Orlander

 Abonnera på nyheter via RSS| Abonnera på nyheter via Email