Dynamics CRM Social Networking Accelerator for Twitter

Twit

Den siste av de tre nye CRM akselleratorene som ble lasert i sommer, Social Networking,  er nå tilgjengelig for nedlasting fra codeplex.

Med full kildekode, installasjonsprogram, dokumentasjon og videoer så finner du her en “full pakke” for integrasjon mellom Microsoft Dynamics CRM og Twitter. Du kan oppdage twittring, identifisere innflytelsesrike twittere og twitre selv rett fra CRM. Responser og samtaler hentes inn i CRM og kan analyseres.

Twitter akselleratoren inneholder bl.a.:

 • Nye entiteter:
  • Social Network User: Definisjon av twitter-kontoer for å twitre fra CRM. Kan deles mellom CRM brukere.
  • Social Network Contact: Representerer eksterne twittrere. Opprettes automatisk i CRM når folk svarer eller twittrer til/om en av dine twitter-kontoer. Kan konverteres til CRM kontaktpersoner.
  • Social Network Status: En twitter melding sendt eller mottatt.
  • Konfigurasjonsentiteter.
 • Fire nye rapporter for å analysere twitter trafikk
  • Social Networking Dashboard
  • Message Effectiveness
  • Conversation History
  • Follower Count Over Time
 • Ny funksjonalitet og relasjoner for Leads og Cases.
 • Lesing og skriving av Twitter-meldinger skjer med Workflow plugins.
 • Mulighet for å angi positiv eller negativ trafikk og spore dette (plugins).
 • JScript - tilpasninger av brukergrensesnittet.

Installasjonen består av å kjøre et installasjonsprogram, publisere seks workflows, gjøre noen konfigureringsendringer på de nye entitetene, aktivere ISV.Config endringer og opprette Social Networking Users.

Sjekk ut videoene som viser installasjon og funksjonalitet.

Vær OBS på at Twitter har satt en begrensning på antall meldinger de tillatter et system å genererere via web servicene sine. P.t. er denne grensen 150 meldinger i timen.

_Jorulf_

 Abonner på nyheter via RSS| Abonner på nyheter via E-post