Ett bra exempel på hur Workflow kan minska antalet klick i Dynamics CRM

image

När vi gick från Microsoft Dynamics 3.0 till 4.0 minskade produktteamet antal klick med runt 50 % vilket var en stor förbättring från innan. Vi visste genom feedback från våra kunder och partners att antalet klick måste ner för att produkten skulle bli användarvänlig.

Nu har Ben Vollmer publicerat en bra men enkel artikel på hur du enkelt kan minska antalet klick ytterligare genom att använda dig av Workflows som automatiskt genererar aktiviteter som annars hade behövts fyllas i på egen hand.

Här finner du artikeln om hur du minskar antalet klick med hjälp av Workflow i Dynamics CRM

- David Orlander

 Abonnera på nyheter via RSS| Abonnera på nyheter via Email