Exempel på hur du enkelt bygger en pipelinerapport i Dynamics CRM

image I Dynamics CRM 4.0 har du möjlighet att se alla workflows som körs eller har körts på ett objekt. Till exempel så kanske du har en klart definierad process för hur du skall hantera leads med flera olika steg.

Det som är intressant är att se i efterhand är hur länge ligger leads i de olika stegen? Varför ligger den 3 dagar längre än förväntat i steg 3 och varför har vi så många leads i steg 4?

Genom att dra nytta av den information som finns i systemet kan du börja analysera din butik och identifiera problem eller flaskhalsar.

I Dynamics 4.0 är det väldigt enkelt att bygga egna SQLrapporter utan en rad kodning kan du enkelt bygga en snygg rapport som visar din pipelinerapport.

Barry Givens har skrivit ett bra inlägg om hur du bygger en pipelinerapport i Dynamics CRM

- David Orlander

 Abonnera på nyheter via RSS| Abonnera på nyheter via Email