Flera javascript till Microsoft CRM

Michael Höhne har flera gånger tidigare publiserat en massa användbara javascript som kan användas i Microsoft CRM.

Javascript är ett enkelt sätt att lägga till extra funktionalitet för användarna utan behöva göra omfattande utveckling.

Härhittar ni de nya javascripten till Microsoft CRM

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email