Hjälp din användare, spara ändringar automatiskt i Microsoft CRM

Att behöva klicka på sparaknappen varje gång en förändring gjorts på ett record är slitsamt i längden, att kunna använda sig av CTRL + S är lite bättre men att kunna automatisera det helt hade ju varit det bästa. Det är fullt möjligt genom att använda sig av Javascript. 

Om du på det sista av de obligatoriska fälten på sidan lägger till crmForm.Save();  som ett OnChange event sparas sidan automatiskt utan att användaren behöver göra någonting.

Du kan dessutom spara och stänga sidan efter en förändring genom att lägga till crmForm.SaveAndClose(); som ett OnChange event.

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email