Hur du sätter upp en Dynamic CRM Online instans åt en kund

Vi får en del frågor från våra partners om hur du sätter upp en Dynamics CRM Online instans åt en kund. En beskrivning av tillvägagångssättet finner du på följande länk https://partner.microsoft.com/global/40129433

- David Orlander