Öka avkastningen på dina marknadsföringskampanjer i Microsoft CRM

Att kunna mäta effektiviteten av marknadsföringskampanjer är inte alltid så enkelt. Hur stor är responsen och hur mycket av försäljningen kan härledas till en specifik kampanj är frågor varje marknadsförare ställer sig.  

Kostnad per intresserad kund (CPL) och avkastning per investerad krona (ROI) är intressanta parametrar både när det gäller att mäta framgången med kampanjen men också för att kunna jämföra olika kampanjer mot varandra.

Här har du ett exempel på hur du genomför och mäter kampanjer i Microsoft CRM

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email