Lust att förändra utseendet på dina Charts i Dynamics CRM?

 

 

Microsoft CRM 2011 Chart Break Examples

 

Att förändra utseendet på graferna är relativt enkelt, både att ändra färg eller utseendet på grafen själv. På följande länk ser du hur du gör förändringarna http://www.getmscrm.com/chart-tricks-for-microsoft-crm-2011/ 

- David