Min Top 10 lista på genvägar i Microsoft CRM

Mus i all ära men ju mer du jobbar med en produkt ju mindre vill du använda musen

Här är min Top 10 lista på genvägar i Microsoft CRM

Top 10 genvägar i Microsoft CRM

För att göra detta

Tryck

Välj all text i fältet

CTRL+A

Stäng den aktiva sidan

ALT+F4

Flytta till nästa fält

TAB

Flytta tillbaka till fältet innan

SHIFT+TAB

Spara

CTRL+S el. SHIFT+F12

Spara och stäng

ALT + S

Öppna/Stäng Form Assistant

CTRL+SHIFT+F

Ångra och stäng sidan

ESCAPE

Radera ett record

CTRL+D

Spara och öppna en ny sida

CTRL+SHIFT+S

- David Orlander