Så blir du av med dina stjärnsäljare med hjälp av CRM...

Bli av med mina stjärnsäljare..!? Är du tokig?

Med stjärnsäljare menar jag givetvis inte de bästa säljarna du har utan de som åker runt till kunder mer eller mindre på måfå. Hade du dragit ett streck på kartan efter deras rutt hade det förmodligen bildat en stor stjärna.

 Detta är inte lönsamt varken ur företagets eller ur säljarens synvinkel. Både tid och pengar spills i onödan och i slutänden blir det kunden som får betala ett högre pris på grund av ineffektivitet.

Genom att använda filterfunktionen i Microsoft CRM tillsammans med Microsoft Mappoint är det möjligt att ta ut en lista på de kunder som skall besökas för att sen läsa den in i Mappoint och få mest effektiva färdväg föreslagen.

 Säg till exempel att du har fått en ny version av en produkt du säljer. Genom att ta ut en lista på de kunder som har den gamla versionen och läsa den in i Mappoint kan du sen hjälpa dina säljare med vägbeskrivning till de mest intressanta leadsen. Effektivt både sett ur ett tidsperspektiv samt ett ekonomiskt perspektiv där restiden minimeras och chansen till försäljning maximeras.

Kika här för att få mer information om hur du går tillväga för att planera din säljresa på 20 minuter  i Microsoft CRM och Mappoint

- David Orlander