Stöttar Microsoft CRM 4.0 named instances?

Såklart vi gör !! Det har varit möjligt tidigare också men med hjälp av en workaround men nu är det möjligt från början utan workaround.

Läs mer om named instances i Microsoft CRM 4.0 på Mennos blog

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email