Update rollup 4 for Microsoft Dynamics CRM 2011

 

Oppdatert informasjon om rollup 4 for Microsoft Dynamics CRM 2011 kom 22. september 2011. Her kan du lese mer om oppdateringen inkl. nyttige linker.

http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2011/09/22/update-rollup-4-for-microsoft-dynamics-crm-2011.aspx

 

Thomas