Update Rollup 8 för Dynamics CRM 2011 är nu tillgänglig för nedladdning

Du finner den på följande länk: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29692

- David Orlander