URL adresserade entiteter i Microsoft CRM 4.0

Visste du att du kan komma åt de olika Entiteterna/Objekten i Microsoft CRM via URL:er ? Eftersom applikationen är webbaserad har varje entitet en url och en unik identifierare som kallas för GUID.

Account http://<server name>/SFA/accts/edit.aspx

Contact http://<server name>/SFA/conts/edit.aspx

Opportunity http://<server name>/SFA/opps/edit.aspx

Case http://<server name>/CS/cases/edit.aspx

För custom utvecklade entiteter ser url:en ut på följande sätt

Custom http://<server name>/UserDefined/edit.aspx?etc= <entity_code>

<entity code> är ett nummer som custom entiten får när den skapas eller importeras in. Detta har varit ett problem vid vissa tillfällen, när du importerar custom entiter från ett system till ett annat var du tvungen att göra det i samma ordning som de skapades i det ursprungliga systemet för att behålla numret.

I Microsoft CRM 4.0 har detta ändrats på så att istället för ett nummer så används entitetsnamnet istället och url:en ser ut på följande sätt istället

Custom http://<server name>/UserDefined/edit.aspx?etn= <entity_name>

Detta innebär att du kan bygga javascripts eller kod som fungerar i alla system oavsett vilken ordning du läst in entiteterna/objekterna i.

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email