Video av hur du kopplar CRM Exchange routern mot POP3

Exchange routern i Microsoft Dynamics CRM 4.0 är rejält ombyggd och har nu förbättrats på en rad olika punkter. Bland annat kan du använda POP3 konton som email konton till ditt system.

Här hittar du en video av hur du kopplar Microsoft Dynamics CRM Exchange routern mot POP3 konton.

- David Orlander

 Abonnera på nyheter via RSS| Abonnera på nyheter via Email