Jak zjistit status Windows service v X++?

Pokud potřebujete zjistit stav jakékoli služby v systému Windows, můžete jako inspiraci použít následující kód:

 {
 InteropPermission  interopPermission = new InteropPermission(InteropKind::DllInterop);
 str         machineName = "machineName";
 str         serviceName = "Browser";
 DLL         dll;
 DLLFunction     dllFunction;
 int         hSCM;
 Binary       binMachineName;
 Binary       binDBName = new Binary("ServicesActive"); // Opens default database, works also in AX 3.0
 DLLFunction     openServiceFunction;
 DLLFunction     queryServiceStatusFunction;
 DLLFunction     closeServiceHandleFunction;
 Binary       binServiceName;
 int         hService;
 Binary       serviceStatus = new Binary(28);
 int         status;
 str         serviceInfoMsg = "Service is %1.";
 ;

 interopPermission.assert();

 dll = new DLL("advapi32.dll");
 if (dll)
 {
  dllFunction = new DLLFunction(dll, "OpenSCManagerA");
  if (dllFunction)
  {
   dllFunction.arg(ExtTypes::Pointer, ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord);
   dllFunction.returns(ExtTypes::DWord);

   closeServiceHandleFunction = new DLLFunction(dll, "CloseServiceHandle");
   if (closeServiceHandleFunction)
   {
    closeServiceHandleFunction.arg(ExtTypes::DWord);
    closeServiceHandleFunction.returns(ExtTypes::DWord);
   }
   else
   {
    error("Failed to get 'CloseServiceHandle' function.");
    return;
   }

   binMachineName = new Binary(machineName);
   hSCM = dllFunction.call(binMachineName, binDBName, 0x80000000);
   if (hSCM)
   {
    openServiceFunction = new DLLFunction(dll, "OpenServiceA");
    if (openServiceFunction)
    {
     openServiceFunction.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord);
     openServiceFunction.returns(ExtTypes::DWord);
     binServiceName = new Binary(serviceName);
     hService = openServiceFunction.call(hSCM, binServiceName, 0x80000000);
     if (hService)
     {
      queryServiceStatusFunction = new DLLFunction(dll, "QueryServiceStatus");
      if (queryServiceStatusFunction)
      {
       queryServiceStatusFunction.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer);
       queryServiceStatusFunction.returns(ExtTypes::DWord);
       queryServiceStatusFunction.call(hService, serviceStatus);

       status = serviceStatus.dWord(4);

       switch(status)
       {
        case 1:
         info(strFmt(serviceInfoMsg, "not running"));
         break;

        case 2:
         info(strFmt(serviceInfoMsg, "starting"));
         break;

        case 3:
         info(strFmt(serviceInfoMsg, "stopping"));
         break;

        case 4:
         info(strFmt(serviceInfoMsg, "running"));
         break;

        case 5:
         info(strFmt(serviceInfoMsg, "continue is pending"));
         break;

        case 6:
         info(strFmt(serviceInfoMsg, "pause is pending"));
         break;

        case 7:
         info(strFmt(serviceInfoMsg, "paused"));
         break;
       }
      }
      else
      {
       error("Failed to get 'QueryServiceStatus' function.");
       closeServiceHandleFunction.call(hService);
       closeServiceHandleFunction.call(hSCM);
       return;
      }
            
      closeServiceHandleFunction.call(hService);
     }
     else
     {
      error(strFmt("Failed to get service '%1'.", serviceName));
      closeServiceHandleFunction.call(hSCM);
      return;
     }
    }
    else
    {
     error("Failed to get 'OpenServiceA' function.");
     closeServiceHandleFunction.call(hSCM);
     return;
    }
    closeServiceHandleFunction.call(hSCM);
   }
   else
   {
    error("Failed to open service manager.");
    return;
   }
  }
  else
  {
   error("Failed to get 'OpenSCManagerA' function.");
   return;
  }
 }
 else
 {
  error("Failed to load 'advapi32.dll'.");
  return;
 }
}

Martin F