Volání .NET tříd z X++

Někdy je zapotřebí použít objekty z prostředí .NET. Vytrovřil jsem proto jednoduchou ukázku jak se toho dá dosáhnout v Dynamics AX (4.0 nebo 2009).

Nejprve je potřeba vytvořit .NET projekt ve Visual Studiu 2005 (NET Framework 2.0).

image

Zvolíme tedy:

 • New Project
 • Visual C#
 • Windows
 • Class Library

V tomto projetku vytvoříme třídy podobnou přílkladu

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace SampleNET
{
  public class SamplePublicClass
  {
    public string kfHelloWorld(string name)
    {
      return "Hello Word! How are you " + name;
    }

    public string kfDialog(string text, string caption)
    {
      DialogResult dr = MessageBox.Show(text, caption, MessageBoxButtons.YesNo);

      if (dr == DialogResult.Yes)
        return "Yes!";

      return "No!";
    }
  }
}

Zkompilovaný soubor - v mém případě SampleNET.DLL - nakopírujeme do Client\Bin klienté aplikace Dynamics AX. DLL se musí nakopírovat na každou klientskou stanici. Poté již stačí jen CLR zaregistrovat v Dynamics AX. To se provádí v sekci AOT - References pomocí volby "Add References".

Postup zobrazuje následující obrázek:

image

 • Add Reference
 • Browse
 • Vybrat požadovaný DLL soubor.
 • Open
 • OK - uzavřít dialog.

Nyní je jíž potřebný dll soubor plně dostupný z prostředí AX. Funkci můžeme ověřit jednoduchým skriptem:

 static void JobCallingNET(Args _args)
{
  str result;
  str name;
  str text;
  str caption;
  str dialog;
  SampleNET.SamplePublicClass spc = new SampleNET.SamplePublicClass();
  ;
  name = "Karel";
  text = "Text";
  caption = "Caption";
 
  result = spc.kfHelloWorld(name);
  
  dialog = spc.kfDialog(text, caption);
  
  info(result);
  info(dialog);
}

Po stuštění se zobrazí dialog vyžadující odpověď "Yes/No", následovaný oknem InfoLogu, který obsahuje obligátní "Hello World" a text podle stiskutého dialogového tlačítka.

Karel F