[PL] Axapta 3.0 SP6 jest już dostępny!!!

Dla wszystkich zainteresowanych Dynamics AX. Niedawno została wprowadzona AX 4.0, niedługo zapewne dowiemy się czegoś więcej na temat 5.0 a tymczasem kolejny zestaw poprawek do Axapty 3.0 jest już dostępny na Partner-source:

https://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/servicepack/dynax30_sp6.htm