[PL] TFS i konflikt w zmapowanych przestrzeniach roboczych

Przy ostatnich zabawach z TFS dostałem ciekawy komunikat:

The path is already mapped in workspace

Taki komunikat sugeruje, że dany folder lokalny już jest zmapowany do pracy z repozytorium źródeł w jakiejś innej konfiguracji, połączeniu, etc.

W moim przypadku to oczywiście prawda, natomiast problemem było usunięcie tego zapisu. Team Explorer i Visual Studio nie posiada opcji, które mogły by mi pomóc w usunięciu tych wpisów (przynajmniej ja nie znalazłem).

Rozwiązanie ukryte jest na poziomie plików. W folderze:
<UserFolder>\AppData\Local\Microsoft\Team Foundation\2.0\Cache

znajduje się plik konfiguracyjny VersionControl zawierający wszystkie potrzebne nam informacje.

W tym pliku w ustawieniach konkretnego połączenia do serwera (ServerInfo) i konkretnej przestrzeni roboczej (WorkspaceInfo) należy usunąć zawartość MappedPaths z konlifktami, które nas interesują.

Przykład poniżej:

image

Technorati Tagi: Polish posts,coding,Visual Studio 2008,Visual Studio Team System