Min kode opfører sig ikke som forventet...

...men gør den nogensinde det ?

Jeg sidder med noget kode her som jeg synes opfører sig mere end underligt.

Hvad tror i det her kode gør ?

listOfCustomers.ForEach( delegate( MyService.Customer customer ) {
    if(! customer.fullName.StartsWith( "E", StringComparison.CurrentCulture ) ) {
        listOfCustomers.Remove( customer );
    }
} );

God fornøjelse...