Indfør et eller flere projekter i Office 365

I takt med nyhederne på Office 365 platformen vælter frem, rejser der sig også flere spørgsmål. For hvordan bruger man de nye muligheder, og hvordan bringer Office 365 egentlig lærere og elever i spil?

Det er nogle af de spørgsmål, seneste netværksmøde fokuserede på. Øverst på skemaet stod Office 365. For selv om Software as a Service løser mange IT-relaterede opgaver, ser vi stadig, at kunder har udfordringer med at få det hele til at spille optimalt.

Til netværksmødet, der var delt ind i to spor, tog det tekniske spor udfordringen op med, hvordan man organiserer og indfører et eller flere projekter i Office 365.

Peter Lunding Smith, der er direktør i ProActive, gav deltagerne fire gode råd til, hvordan de får teknik og forretning til at spille sammen, og hvordan de sikrer en god indføring af nye værktøjer hos brugerne. Det drejer sig om:

-      Sæt en vision og definer forretningsgange.

-      Definer løsninger, der hjælper med at nå de forretningsmæssige mål.

-      Planlæg og udfør din indføringsstrategi

-      Mål, del dine successer og gentag.

Elevagenter ruller Office 365 ud

En anden problemstilling, som det pædagogiske spor kiggede nærmere på, var, at når man stiller ny teknologi til rådighed for lærere og studerende, betyder ikke automatisk, at de tager teknologien i brug. De skal vide at tilbuddet eksisterer, hvordan de bruger teknologien, og hvad de bruger den til.

Svaret på den udfordring præsenterede Sanne Hougaard Kramer fra Pædagogisk Center i Kolding, der haft stor succes med at sprede budskabet om Office 365s muligheder. De har brugt elevagenter som specialister i Office 365. På den måde blev både lærere og elever beskæftiget, og det gave begge parter ejerskab af udrulningen.

89 interesserede deltog i netværksmødet, og det var første gang, at vores nye hovedsæde i Lyngby dannede rammerne for et netværksmøde.

 

Hvis du er interesseret i at se oplæggene fra netværksmødet, har vi samlet de fire præsentationer.