Leder: Tak Hr. Lærer

 I forbindelse med Lærerens Dag kommer jeg altid til, at tænke på nogle af de undervisere som har haft en helt speciel betydning for min egen udvikling. Jeg ynder også at spørge folk jeg møder, om deres historie og den er altid den samme, der har altid været én person som har gjort en større forskel, skabt selvtillid, troen på at alt er muligt, fokus på den enkeltes styrker og skabt interesse for læring. For mig er det Henrik. F. fra Sjælsøskolen, der står klarest på lystavlen.

 Jeg tror på, at der kan gøres meget mere for at sikre eleverne får interesse for egen læring og at vi som samfund og individer skal sætte større fokus på de kompetencer som fremtiden efterspørger. Rigtige mange jobs er forsvundet om 10 år og erstattet af nye jobs vi endnu ikke kender. Derfor er kompetencerne vigtige og områder som 21st century skills er et helt centralt fundament for dette. Det er også her Microsoft spiller en rolle og sikre at der gennem teknologien skabes fundament for denne udvikling. Surface HUB, Surface Pro 4 og Surface Book er nye produkter som viser at Microsoft kontinuerligt skaber ny spændende og innovativ teknologi, der kan anvendes i undervisningsverdenen. Via vores partnere skabes der også andre spændende løsninger som f.eks. måling af CO2-niveau i klasseværelset via sensorer. Højt CO2-niveau kan have stor betydning for koncentrationsevnen og indlæring – dette og andre IOT (Internet of Things) løsninger er i stor vækst.

Microsofts skolenetværk blomster og I kan se muligheder for netværksmøder og træninger i dette nyhedsbrev samt på penalnet. Den næste version af MS Office er annonceret og kollaborativ skrivning er nu en del af mulighederne i f.eks. Word. MS Office og Office 365 Education er blevet endnu bedre integreret. Der er også en invitation til at deltage på Office 365 Education netværksmøderne i november. For jer som sætter fokus på sikkerhed, privacy og compliance bør I læse vores kommentarer vedrørende Safe Harbor og EU Model Clauses.

Som altid er I velkomne til at kontakte mig for en dialog eller med feedback til hvad vi kan gøre bedre eller anderledes.

Af Julich Wiberg, salgschef