Samarbejde på tværs af Office 365-tenants i kommuner

Administrative og pædagogiske medarbejdere samarbejder på tværs af Office 365-tenants i en række af landets kommuner.

I flere af landets kommuner har der længe været et udbredt ønske om muligheden for at administrative og pædagogiske medarbejdere kan samarbejde, samt dele information i mail og kalender på fælles intranet- og samarbejdsportaler.
Den generelle udfordring er typisk, at pædagogiske medarbejdere og administrative medarbejdere, i en kommune, som oftest har deres Office 365 værktøjer (mail, kalender og andre kommunikations- og samarbejdsværktøjer) i to forskellige Office 365-tenants, hvilket gør det vanskeligt at tilgå og dele hinandens kalendere uden at kompromittere sikkerheden.


Samarbejde på tværs af Office 365-tenants

Derfor har flere kommuner efterspurgt en løsning, der muliggør samarbejde på tværs af Office 365-tenants og dermed give samme oplevelse, som hvis de var tilkoblet den samme Office 365-tenant.
ProActive har udviklet forskellige løsninger til en række af landets kommuner, som netop gør det muligt for skolelærere og kommunernes administrative medarbejdere at samarbejde og dele information i kalendere samt diverse intranetportaler på tværs af forskellige Office 365-tenants.

Følgende er implementerede eksempler på udvalgte kommuners forskellige behov:
Lejre Kommune ville flytte pædagogiske medarbejdere over på den samme Office 365 som eleverne for at styrke samarbejdet mellem elleverne og lærerne, men ønskede samtidigt, at de pædagogiske medarbejdere bibeholdt deres adgang til kommunens intranet på den administrative Office 365-tenant.
Horsens Kommune ønskede at minimere / optimere antallet af Office 365 abonnementer og således reducere antallet af pædagogiske medarbejdere som havde abonnement på både den administrative og pædagogiske Office 365-tenant, uden at kompromittere sikkerheden i løsningen.