Varde Kommune: “Office 365 har funktionsudtømt SkoleIntra”

Rigtig mange skoler står over for et skifte. SkoleIntra er på vej ud og Aula er på vej ind, og dermed er de traditionelle måder at dele filer på også på vej ud. Heldigvis er der med Microsoft Teams kommet en fleksibel, brugervenlig og moderne måde at dele filer på ude på skolerne. Og helt nye måder at arbejde sammen på. Varde Kommune har i samarbejde med Microsofts partnervirksomhed EasyIQ satset på Office 365 og Teams som skolernes primære produktionsplatform.

I Varde Kommune er Office 365 blevet en central spiller i elever og lærerens dagligdag, hvor der deles, samarbejdes og udveksles informationer gennem dokumenter, apps og værktøjer. I rejsen mod Aula har det været naturligt at i stigende grad overgå til Office 365, fortæller Bjarne Højgaard Jensen og Bjarne Lund Christensen, som begge er skolekonsulenter i Varde Kommune.

Det daglige arbejde i Office 365 er ikke kommet af sig selv – Varde Kommune lagde en tydelig implementeringsstrategi og har investeret tid og ressourcer i at få udbredt løsningen internt, så den blev allemandseje. Derudover er der et stort fokus på inddragelse af ledelsen, der som alle andre også bruger løsningen som et omdrejningspunkt i deres dagligdag.

Vidensdeling i netværk har ligeledes været et fokuspunkt, hvor flere af løsningens værktøjer, er blevet prøvet af, for siden at finde plads hos kommunens brugere. Kompetenceudvikling er en nøgle til at udbrede løsningen til alle, og brugerne har derfor været på kurser med forskellige fokusområder. Strategien synes at være lykkedes i et samspil med en stærk intern support, der har været tilgængelig til at afhjælpe evt. udfordringer samt i et tæt samarbejde mellem de pædagogiske konsulenter og it-afdelingen.

Løsningen er sammensat i samarbejde med EasyIQ, som hjælper med at oprette og vedligeholde brugerne, således de logger på via den velkendte UNI-Login-boks. Dette har ligeledes været et tidligt strategisk træk i at få adoptionen og udbredelsen af Office365 i Varde Kommune til at lykkes.

Læs mere på EasyIQs hjemmeside.